Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany prawa autorskiego, która zakłada m.in. rozwiązanie problemów współautorstwa utworu słowno – muzycznego związanych z czasem trwania ochrony utworu.

Po zmianach (o ile przejdą całą ścieżkę legislacyjną) w przypadku utworów słowno – muzycznych obowiązywać będzie taka sama zasada, jak przy utworach o charakterze współautorskim. 70 – letni czas ochrony dla warstwy słownej, czy muzycznej piosenki będzie liczony od momentu śmierci autora słów, lub autora melodii. Jednak propozycja zmian zawiera obwarowanie, które może powodować problemy praktyczne – “Rozwiązanie to ma obowiązywać tylko wówczas, gdy tekst i muzyka zostały stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego” – pisze serwis lex.pl.

Czytaj: Prawami Autorskimi wciąż rządzi Myszka Miki.

Kolejna zmiana dotyczyć wydłużenia ochrony praw artystycznych wykonań. Według nowelizacji zostanie on wydłużony z 50 do 70 lat. Zmiana jest wynikiem wprowadzenia nowych rozwiązań w UE. Według Komisji Europejskiej 50 – letni okres ochronny dla artystów wykonawców był zbyt krótki.

Najważniejszym novum z punktu widzenia artystów jest jednak propozycja zabezpieczenia praw artystów wykonawców, którzy uzyskają uprawnienia gwarantujące im możliwość odzyskania praw w sytuacji, gdy należą one do producenta fonogramu, a producent ten nie zapewnia odpowiedniej sprzedaży Utworów, lub nie umożliwia ich udostępniania w Internecie.

Artyście będzie ponadto przysługiwać coroczne dodatkowe wynagrodzenie od producenta w przypadku, gdy przeniósł on na producenta fonogramu swoje prawa za jednorazowym wynagrodzeniem” – czytamy w lex.pl.

Fot. Marc Biarnès/Flickr

Źródło: Lex.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *