Od kilku tygodni trwają szeroko zakrojone konsultacje na temat reformy prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz mieć do powiedzenia w tym temacie – nie czekaj, wypowiedz się.

To akcja bez precedensu. Konsultacje trwają od początku grudnia, a zakończą się dokładnie 5 lutego 2014 roku. Do tego dnia więc, każdy obywatel UE ma prawo wypowiedzieć się na temat aktualnych problemów prawa autorskiego.

Pytań jest aż osiemdziesiąt i obejmują różne kategorie zainteresowanych podmiotów, a ich problematyka dotyczy zarówno końcowych użytkowników treści, jak i twórców. Obejmują m.in. takie kwestie jak – legalność linkowania, ujednolicenie zasad dozwolonego użytku prywatnego, wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących dozwolonego użytku w środowisku cyfrowym, regulacja prawna sprzedaży plików mp3, ale też np. kwestii edukacyjnych, czyli dostępu do zasobów bibliotek on-line.

Całość pytań, oraz ich podział w zależności od kategorii zainteresowanego zamieścił serwis Prawo Kultury firmowany przez Fundację Nowoczesna Polska.  Możecie znaleźć tutaj. Poniżej przykłady pytań umieszczonych w ankiecie:

– Czy podanie hiperłącza odnoszącego do utworu lub innego przedmiotu chronionego prawem autorskim, zawsze lub w niektórych przypadkach, powinno wymagać zezwolenia posiadacza praw?

– Czy przeglądanie strony internetowej, jeśli wiąże się to z dostępem do tymczasowej reprodukcji utworu lub innego przedmiotu chronionego prawem autorskim na ekranie i w pamięci podręcznej komputera użytkownika, zawsze lub w niektórych przypadkach, powinno wymagać zezwolenia posiadacza praw?

– W szczególności, jeśli są Państwo użytkownikami końcowymi/konsumentami:] Czy spotkali się Państwo z ograniczeniami przy próbie odsprzedania plików cyfrowych, który zostały wcześniej nabyte (np. pliki mp3, e-booki)?

– Czy fakt, że większość organiczeń i wyjątków ustanowionych przez dyrektywy unijne dotyczące prawa autorskiego jest opcjonalna dla krajów członkowskich, stanowi źródło problemów?

– Czy niektóre/wszystkie wyjątki powinny być obowiązkowe i jeśli tak, czy istnieje potrzeba większej harmonizacji takich wyjątków?

– Czy według Państwa istnieje potrzeba wyjaśnienia na poziomie europejskim zakresu i zastosowania wyjątków dotyczących kopiowania na użytek prywatny i wyjątków reprograficznych w środowisku cyfrowym?

– Czy obecny system prawny jest wystarczająco jasny, aby pozwolić na zadowalające zaangażowanie pośredników (takich jak dostawcy usług internetowych, brokerzy reklamowi, dostawcy usług płatniczych, rejestratorzy domen, itd.) w ograniczanie naruszeń prawa autorskiego dokonywanych w celach komercyjnych? Jeżeli nie, to jakie środki byłyby przydatne w celu usprawnienia współpracy pośredników?

– Czy obecny system egzekwowania odpowiedzialności cywilnej zapewnia odpowiednią równowagę pomiędzy prawem do poszanowania prawa autorskiego oraz innych praw, jak ochrona życia prywatnego i danych osobowych?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *