Kontakt

  • komunikacja, patronaty, współpraca, sprawy bieżące;
  • porady prawne, konsultacje prawne, konstrukcja umów wydawniczych, koncertowych, agencyjnych, o dzieło, zlecenia, licencyjnych, przeniesienia praw autorskich, oraz w każdej innej sferze związanej z funkcjonowaniem artysty na rynku muzycznym;
  • media społecznościowe, informacje prasowe, kampanie informacyjne;
  • negocjacje umów o opracowanie Utworu, negocjacje umów, monitoring sieci Internet, mediacje – rozwiązywanie sporów, reprezentacja w kontakcie z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami (ZAiKS) – rozwiązywanie sporów;
  • szkolenia z prawa autorskiego, konferencje, wykłady;
  • zakres szkoleń: Umowy licencyjne, oraz umowy przeniesienia praw autorskich w działalności artystycznej; Sampling – kradzież, czy dozwolony użytek; Naruszenia prawa autorskiego w Internecie; Prawo autorskie w działalności twórcy; Tantiema, jak współpracować z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; Muzyka, a prawo autorskie; Fotografia, a prawo autorskie

kontakt: m.kowalski@juice.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *