„Złoty Maanam”, powstały niedawno na gruzach starego Maanamu to kolejny przykład na to, że o nazwie zespołu trzeba myśleć zanim dojdzie do sporu.

Jak fakt powstania “Złotego Maanamu” w składzie: Ryszard Olesiński, Paweł Markowski i Bogdan Kowalewski /występowali w najbardziej znanym zestawieniu zespołu/ grający z wokalistką Karoliną Leszko, a także od czasu do czasu z córką zmarłego Marka Jackowskiego, przyjmą fani zespołu? Trudno powiedzieć. Zanim jednak zespół ruszy w trasę i poznamy ich zdanie, panowie nie zakopywali gruszek w popiele i czym prędzej zarejestrowali nazwę jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Kora, z którą Maanam wiąże się nierozerwalnie, jeżeli chciałby dochodzić swoich praw, ma więc poważny problem.

Jak już pisaliśmy w tekście „Nazwa zespołu. Dmuchajcie na zimne” na gruncie prawa polskiego nazwa zespołu traktowana jest przede wszystkim jako dobro osobiste wszystkich jego członków i w przypadku braku porozumienia co do jego dalszego istnienia, sąd bada przede wszystkim strukturę wewnątrz zespołu. Innymi słowy dochodzi, czy była w nim osoba pełniąca rolę bardziej istotną niż inni, czy raczej obowiązki, czy rolę twórczą pełnili wszyscy po trochu. Stąd wywodzi mniejsze lub większe prawo różnych członków do dalszego funkcjonowania pod nazwą.

Powiedzmy, że w przypadku Kory i Maanamu, teza o tym, że był to faktycznie zespół samej Kory i Jackowskiego ma bardzo solidne podstawy. Przecież właśnie w złotym okresie tego zespołu muzykę i słowa pisali tylko oni. Tak było na płycie: „Maanamu”, „O!” /z wyjątkiem dwóch/, „Nocny patrol” /trzech/ i „Mental Cut” /dwóch/. Ustalenie, kto posiada prawo do nazwy byłoby jednym z najbardziej ciekawych procesów ostatnich lat.

Jednak w sprawie pojawia się o wiele głębszy problem, czyli – rejestracja znaku towarowego przez Urząd Patentowy, co też w przypadku „Złotego Maanamu” już uczyniono, a co powoduje olbrzymie komplikacje.

Przykładowo. Czy ktoś kojarzy zespół „Perły i Łotry Szanghaju”? To zespół szantowy, którego czterech członków, w 2008 roku, wystąpiło o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „Perły i Łotry Szanghaju”. Znak ten zarejestrował w 2005 roku Urząd Patentowy na rzecz piątego członka zespołu, który w międzyczasie pożegnał się z pierwotnym składem.

Jako podstawę wskazali: „naruszenie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych, a więc, że sporny znak został zgłoszony w złej wierze (pkt 1) oraz, że sporne prawo narusza prawa majątkowe i osobiste wnioskodawców (pkt 2).”

Członkowie „Pereł” już na etapie udzielania znaku przez Urząd Patentowy starali się wskazać, że były członek zespołu nie może dysponować nim samodzielnie, ponieważ jest to dobro wspólne wszystkich członków. Urząd Patentowy w toku postępowania racje te odrzucił, ponieważ: „takie dobro im nie przysługuje”. Upraszczając sprawę – nie posiada na to papierka.

Dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku VI z 24.08.2010 r. przyznał rację skarżącym członkom „Pereł” i znalazł ich interes prawny, czyli podstawę do żądania unieważnienia spornego znaku. Stało się nią… powództwo, jakie wytoczył im ich były kolega, już po otrzymaniu praw do znaku, o „ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i zapłatę”.

Oprócz oczywistego wniosku polegającego na tym, że całej sprawy przecież by nie było, gdyby członkowie zespołu uregulowali wszystkie powyższe problemy między sob,ą wcześniej, zwróćmy też uwagę, jak długo trwała cała procedura. Od 2005 do 2010 roku /sic!/. Dodatkowo wyrok WSA wcale nie musiał kończyć ponadto sprawy, bo stronom pozostało jeszcze zaskarżenie do NSA.

Przed podobną drogą stoi też Kora. Chyba, że fani zespołu wyrażą swoje zdanie w temacie. A właśnie z nimi trzeba liczyć się najbardziej /przynajmniej – teoretycznie/.

Boskie Buenos – z drugiego singla Maanamu /słowa: Kora, muzyka: Jackowski/

Źródło: Wyrok WSA w Warszawie 24.08.2010, VI Sa/Wa 347/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Fot: Herrzipp / Kora of Maanam, ‘Das Fest’ 1985 in Karlsruhe/Germany

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *