Sąd uwzględniając żądanie pozwu o naruszenie praw autorskich powinien mieć na uwadze, że ochrona autora nie może prowadzić do nadmiernego represjonowania naruszyciela – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sprawa dotyczyła dwóch pań, z których jedna (powódka) stworzyła program terapeutyczny i który następnie opisała w artykule naukowym. Z kolei druga (pozwana) uczestniczyła w jej szkoleniach oraz pomagała pisać tekst. Po jakimś czas opublikowała własną książkę, w której powieliła cytaty z artykułu bez wskazania na ich źródło. Zaczęła też prowadzić swój własny program terapeutyczny.

Czytaj: Można ćwiczyć na instrumencie w domu, choć pod pewnymi warunkami.

Powódka podniosła, że działanie pozwanej przekroczyło granicę dozwolonego użytku i prawa cytatu, gdyż nigdzie w książce nie wskazano źródeł, skąd zaczerpałą cytaty. Zażądała jednak nie tylko zapłaty zadośćuczynienia, ale również wykupienia ogłoszenia w prasie – ogłoszenia w formie przeprosin.

I tu nastąpiła pewna niespodzianka, gdyż sąd uznał, że jest to zbyt restrykcyjny środek. Okazało się bowiem, że wykupienie takiego ogłoszenia mogłoby kosztować nawet 10 tys. zł, natomiast zyski pozwanej z opublikowania książki wynosiły około 4 tys. zł. Zatem kara była nieproporcjonalna i nadmiernie uciążliwa w stosunku do czynu.

Sąd uwzględniając żądanie pozwu o ochronę praw autorskich w postaci obowiązku opublikowania stosownego oświadczenia, powinien mieć na uwadze porównanie kosztu publikacji tego oświadczenia w stosunku do zysku naruszyciela osiągniętego z naruszeniem tych praw. Uwzględnienie żądania pozwu nie może bowiem stanowić nadmiernej represji, która byłaby niewspółmierna do stopnia naruszenia praw autorskich poszkodowanego – czytamy w lex pl.

Według sądu, w tym przypadku najbardziej właściwymi środkami do ochrony autora są: zakaz wznawiania publikacji, zakaz powoływania się na tę publikacje w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także wydanie korzyści oraz zapłata zadośćuczynienia.

Źródło: Lex.pl, Orzeczenia.ms.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *