Po dość kontrowersyjnym koncercie zespołu Lady Pank w Tarnobrzegu, podczas trasy z “Lata z Radiem”, gdzie Janusz Panasewicz był delikatnie mówiąc – niedysponowany, prezydent miasta zapowiedział, że nie wypłaci zespołowi pieniędzy za koncert. Ma do tego pełne prawo.

Występ Panasewicza określany jest, jako skandaliczny. Prezentowaliśmy go wczoraj na naszym kanale FB. Amatorskie nagranie z YouTube nie pozostawia żadnych wątpliwości. Lepiej, gdyby wokalista Lady Pank nie wychodził tego dnia na scenę. Niestety (a może wręcz odwrotnie) – tego filmu już tego nie zobaczycie, bo został usunięty z powodu roszczeń zgłoszonych przez Polskie Radio SA.

Jednak to nie koniec, bo sprawa będzie miała swoje konsekwencje. Po koncercie w Tarnobrzegu, Lady Pank zniknął z rozkładu trasy “Lata z Radiem” m.in. w Ustce, gdzie miał zaplanowany występ. Natomiast, jak podają Nowiny24, Norbert Mastalerz, prezydent Tarnobrzega już zapowiedział, że nie wypłaci pieniędzy zespołowi.

Czytaj: Czy można ochronić swój pomysł podczas negocjacji? Są na to sposoby

– Nie wiem jeszcze, co o popisie Panasewicza oficjalnie powie menedżer zespołu. Wiem, że nie dam się nabrać na “argumenty”, którymi zdarzało mu się w przeszłości posługiwać, czyli, że Lady Pank jest zespołem rockowym, a rockmanom na koncertach wolno więcej – powiedział na łamach Nowin24. Według informacji portalu, Urząd Miasta już porozumiał się w tej sprawie z organizatorem “Lata z Radiem”.

Roman Czejarek, znany prezenter PR I tłumaczył sprawę na FB tak: Żaden ze sponsorów nigdy nie “zaopatrywał” zaplecza w wiadome trunki, bo zwyczajnie tego nie wolno robić. Zespół ma swoje osobne garderoby i my też nie mamy tam dostępu. Chyba, że nas zaproszą, ale nie zapraszali. Nie ma takiego zwyczaju. (…) Zespół robił co mógł (myślę o muzykach), publiczność śpiewała lepiej niż wokalista a ja widziałem zamieszanie za sceną… Na dziś (poniedziałek wieczorem) mogę powiedzieć, że na pewno będą tego konsekwencje i to bardzo poważne dla zespołu. I już z nami drugi raz (takie były plany – Ustka) raczej nie zagrają…”  

Nie ukrywajmy, że wiele zespołów w Polsce miało podobne przygody w swojej karierze, z lepszym, lub gorszym skutkiem. W ubiegłym roku podobną historię przeżyło przecież T. Love.

Generalnie jednak, trzeba mieć zawsze świadomość, że pomimo zawartej umowy koncertowej (koncertowej, gdyż w literaturze panuje spór co do tego, czy umowa koncertowa powinna być umową – zlecenia, czy też umową o dzieło), klauzule generalne dotyczące zobowiązań zawsze dają możliwość zamawiającemu wyciągnięcia konsekwencji wobec wykonującego usługę/dzieło.

Klauzule te znajdziemy w dziale Kodeksu Cywilnego pn. “Skutki niewykonania zobowiązań”. Warto je zapamiętać, choć życzmy Wam, by nikt z Was nie musiał z nich korzystać.

Art. 471
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Art. 472
Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.
Art. 473
§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.
Art. 474
Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

A reszta niech będzie milczeniem.

Źródła: Marcin Radzimowski, “Prezydent nie zapłaci za koncert, bo Panasewicz był “niedysponowany”, Nowiny24, 22 lipca 2014

Fot. Bartek Banachowski, lic. CC BY 3.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *