Ważna informacja dla wszystkich artystów/twórców. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – rząd doprecyzował oskładkowanie umów – zleceń. Składki ZUS na pewno wzrosną, co ma przełożyć się też wyższe emerytury (poważnie? :))

Według rządowego projektu ustawy składka  – emerytalna i rentowa będą płacone od kwoty minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia, ale dopiero w sytuacji, gdy dana osoba osiągnie ten pułap. Minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 1680 zł. 

Czytaj: Koniec złudzeń. 77 proc. wpływów z rynku trafia do 1 proc. artystów

Miesięczna składka ZUS będzie płacona albo od jednej umowy – zlecenia, której wartość jest równa bądź przekracza wartość 1680 zł, albo od wielu umów – zleceń, które łącznie są równe, bądź przekraczają kwotę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Obecnie prawo umożliwia “ozusowanie” jednej, wybranej umowy – zlecenia w miesiącu (o ile jest zawartych kilka), nawet jeżeli jej wartość jest najniższa ze wszystkich podpisanych. Zdaniem rządu w tej sytuacji traci zleceniobiorca, gdyż przy najniższej kwocie, od któej odprowadzana jest składka emerytalna prowadzi do tego, że w rzeczywistości ubezpieczony nie ma szans na osiągnięcie miminalnej emerytury.

Czytaj: Twórcy, a likwidacja umów śmieciowych. Na czym możemy stracić.

Rząd szacuje, że w Polsce na umowę – zlecenie  pracuje aż 800 tys. osób. Póki co, rząd nie ujawnił swoich planów dotyczących oskładkowania również umów o dzieło, co będzie niezwykle trudne ze względu na ich konstrukcję prawną (trudny do określenia czasokres wykonania dzieła).

Fot. Donald Tusk z nagrodą Karola Wielkiego. Fot. Saibo. Lic. CC – BY SA 2.0

Źródło: LexisNexis na podst. www.premier.gov.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *