Ten artykuł pochodzi z bloga CreativeIndustries.co.

W oczach Kowalskiego, Flandria nie kojarzy się zbytnio z czymś konkretnym. No może wyłącznie z tematyki politycznej. Jakiś czas temu było głośno o tym, iż Belgia może się rozpaść. Do głosu doszli secesjoniści z północnej holenderskojęzycznej Flandrii oraz południowej, francuskojęzycznej Walonii. Na razie cała ta sytuacja się uspokoiła. Tym razem warto przyjrzeć się Flandrii z uwagi na jej aktywność i doświadczenia w obszarze przemysłów kreatywnych.

Ten belgijski region ma ponad 10-letnie doświadczenie na tym polu. Wszystko skupia się wokół działalności Flanders DC – pozarządowej organizacji wspierającej rozwój różnych form kreatywnego biznesu oraz przedsiębiorczości To, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to fakt, iż została ona powołana przez rząd flamandzki w połowie 2004 roku w Leuven. Flanders DC ma więc odpowiednie umocowanie jeżeli chodzi o znaczenie dla tego regionu.

Czytaj: Wydawca chce ominąć ZAiKS. I co my na to

Jednym z pierwszych działań podjętych przez Flanders DC było zaproszenie do współpracy 26 branżowych organizacji reprezentujących wszystkie 12 sektorów kreatywnych. W marcu 2010 roku razem z nimi powołano do życia Platformę Przemysłów Kreatywnych. Stworzono jakby radę nadzorczej dla sektorów kreatywnych w tej części Belgii, która odpowiadałaby za kierunek ich rozwoju. Aby te decyzje mogły być podejmowane prawidłowo potrzebne, były kompletne informacje na temat przemysłów kreatywnych we Flandrii.

Dlatego też kolejnym krokiem Flanders DC było przeprowadzenie mappingu wśród sektorów kreatywnych. Dzięki czemu wybrano następujące obszary zainteresowań: sztuka współczesna, rzemiosło oraz design (szeroko pojęte AGD), modę, architekturę i branżę muzyczną. Ta północna część Belgii jest znana z takich muzycznych marek jak “I Love Techno” czy “Tomorrowland”. Z czasem w łonie Flanders DC wykrystalizowała się Flanders Fashion Institute – specjalna sekcja skupiająca się na tematyce przedsiębiorczości w branży domowej.

Według danych z 2011 roku, w tym północnym regionie Belgii w przemysłach kreatywnych pracuje 125 tysięcy ludzi. Roczne obroty sektorów kreatywnych na tym obszarze szacowane są na ponad 22,5 mld euro. Z kolei wartość dodana wytwarzana przez przemysły kreatywne na rzecz gospodarki Flandrii zamykają się w kwocie 7 mld euro, co stanowi 3% PKB.

Działalność Flanders DC jest podzielona na sześć priorytetowych obszarów, które zostały zidentyfikowane podczas wspomnianego wcześniej raportu. Są nimi:

Eksport i promocja

Jednym z elementów jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Flandria jest jednych z 13 członków Districts of Creativity Network – międzynarodową sieci regionów, które co roku spotykają się podczas “Creativity World Forum”, aby wymieniać się doświadczeniami. Na przykład od kolegów i koleżanek z Oklahomy mogą nauczyć się, jak tworzyć dogodne warunki do pobudzana przedsiębiorczości. Natomiast ludzie z duńskiej Środkowej Jutlandii wyspecjalizowali się w byciu laboratorium dla rozwiązań na styku kultury i sztuki, a ekipa z fińskiego Tampere – stawia na rozwiązania z pogranicza IT i przemysłów kreatywnych. Po za tym przedstawiciele przemysłów kreatywncych z Flandrii są wysyłani przez państwo w ramach międzynarodowych projektów. Na przykład w grudniu ubiegłego roku Belgia była partnerem Business of Design Week w Hong Kongu. W ramach przedsięwzięcia “Belgian Spirit” promowano tam architekturę, design i modę z Flandrii.

Kooperacje i wspieranie działań klastrowych

Według Flanders DC formy współpracy powinny być ponadsektorowe. Stąd też w 2011 roku rząd flamandzki uruchomił specjalny program pt. “Call for Innovation with the Creative Industries” (CICI). Celem jego ma przyczynienie się do powstawania coraz więcej innowacyjnych rozwiązań na pograniczu kultury, technologii, nauki oraz przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość

Ten obszar jest stymulowany poprzez organizowanie bootcampów, warsztatów i spotkań coachingowych. Ponadto od 2012 roku odbywa się Festiwal Kreatywności. W siedzibie Flanders DC działa Centrum Wiedzy (Knowledge Centre), który jest owocem współpracy z dwoma uczelniami wyższymi: Vlerick Leuven Gent Management School oraz Antwerp Management School. Centrum Wiedzy zajmuje się rozwijaniem nowych rozwiązań w zakresie innowacyjności, kreatywnej przedsiębiorczości oraz internacjonalizacji biznesu.

Źródła finansowania

Niestety Flandria nie wypracowała takich rozwiązań, jak zrobił to chociażby Hamburg (który ma miejską platformę crowdfundingową dedykowaną przemysłom kreatywnym – Nordstarter). Ale trudno narzekać na dostępne instrumenty finansowe. Tak naprawdę to większość z nich to rozwiązania ogólnokrajowe. Dla przykładu Tax Shelter to specjalny program przyciągający produkcje audiowizualne w Belgii w postaci ulg podatkowych. Natomiast, omawiany kiedyś przede mnie na blogu, CultuurInvest to fundusz inwestycyjny zaadresowany do sektorów kreatywnych. Myślę, że jednym z nielicznych autorskich, powstałych we Flandrii, rozwiązań to (powołany wiosną 2012 roku) Screen Flanders. Jest on skierowany do producentów z tej części Belgii szukających pokrycia części swoich kosztów.

Kwestia praw autorskich

To chyba wiadomo, o co chodzi 😉

Infrastruktura

Głównie składa się na to 10 coworkingów rozsianych po flandryjskich miastach i które tworzą sieć Bar d’Office. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą się spotykać i zdobywać nowe kontakty.

Czego można nauczyć się na przykładzie Flandrii? Po pierwsze władze muszą dojrzeć do takiego stanu, aby zrozumieć, że przemysły kreatywne są ważne dla ich miasta lub regionu; wykorzystując tym samym wiedzę i doświadczenie swoich mieszkańców. Wszelkie szlachetne oddolne działania w dłuższej perspektywie nie mają racji bytu, jeżeli nie idzie za tym wsparcie lub też zainteresowanie ze strony władz. Po drugie rezultatem mappingu przemysłów kreatywnych powinny być specjalizacje. Po trzecie – współpraca musi być koniecznie: międzynarodowa oraz międzyresortowa (IT, nauka etc.). Po czwarte – włączanie przemysłów kreatywnych w misje gospodarcze. Po piąte – stworzenie ekosystemu, który samoistnie będzie się napędzać.

Autorem tekstu jest Marcin Niewęgłowski – przedsiębiorca, specjalista ds. przemysłów kreatywnych. Prowadzi bloga Creative Industries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *