Gdy przepisy podatkowe są nieprecyzyjne i pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości w ich interpretacji, można być pewnym, że fiskus rozstrzygnie je na NIEKORZYŚĆ podatnika.

Przekonało się o tym stowarzyszenie ZAiKS, od którego w 2007 r. skarbówka zaczęła domagać się zapłaty kwoty prawie 400 milionów złotych z tytułu zaległego podatku VAT od tantiem za wykorzystanie utworów. Wcześniej ZAiKS był zapewniany przez Ministerstwo Finansów, że podatku płacić nie musi.

Na nieszczęście dla stowarzyszenia, sprawą zainteresowała się Komisja Europejska. Fiskus ugiął się pod wpływem monitów KE, według której działalność ZAiKS powinna być opodatkowana i zażądał zapłaty zaległych należności.

Czytaj: ZAiKS. Jak odebrać swoje pieniądze? Przewodnik po tantiemach.

Wobec groźby bankructwa, stowarzyszenie stanęło na stanowisku, że podatku płacić nie musi, ponieważ ustawodawca wdrażając unijną dyrektywę o VAT, nieprecyzyjne określił status OZZ-ów takich jak ZAiKS. Co więcej, pierwotna interpretacja tego prawa zakładała – z  korzyścią dla ZAiKS – że organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie są płatnikami VAT-u.

W 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję fiskusa i stwierdził, że ZAiKS nie obraca prawami autorskimi, a jedynie nimi zarządza, co wynika wprost z przepisów prawa autorskiego. WSA nie zanegował przy tym obowiązku opodatkowania stowarzyszenia, jedynie wskazał, że VAT powinno odprowadzać od prowizji pobieranej z wpływów z tantiem, a nie od całości tych wpływów. Taka interpretacja dała legitymację dalszym działaniom skarbówki wobec OZZ-tu.

Wieloletnia batalia zakończyła się dla ZAiKS bolesnym ciosem. W zeszłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie wydał niekorzystne dla ZAiKS orzeczenie. Obok zaległego VAT-u, stowarzyszenie musi zapłacić również odsetki od zaległości. Fiskus nie zgodził się na umorzenie oprocentowania, a wg. NSA organ podatkowy ma do tego pełne prawo. Ostatnia nadzieja ZAiKS, by choć trochę zmniejszyć karę leży w rozstrzygnięciu przez Trybunał Sprawiedliwości UE kwestii podatku VAT od opłat reprograficznych.

W przypadku korzystnej dla ZAiKS odpowiedzi, stowarzyszenie będzie mogło domagać się zwrotu podatku wraz z odsetkami w zakresie objętym tym rozstrzygnięciem.

Autor: Maciej Rodkiewicz/MiP

Źródło: Patrycja Dudek, “Gazeta Prawna”, ZAiKS przegrywa podwójnie”.

Fot. Wistula, CC BY-SA 3.0

6 Responses to Potężne problemy ZAiKS-u. Przegrał proces o miliony z VAT-u

 1. Jan says:

  Jakoś ZAIKSU mi nie żal 🙂

 2. egz says:

  Mało komu żal 🙂

 3. Michał says:

  Nosił wilk razy klika… Ponieśli i wilka…

 4. monika says:

  Chcieli dojechać ŚDM to mają teraz za swoje!

 5. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS says:

  Szanowni Państwo,
  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zapłaciło podatek VAT należny w latach 2007 i 2009 wraz z odsetkami. Odsetki wynosiły odpowiednio 2 mln 50 tys. 249 zł za rok 2007 i 1 mln 381 tys. 702 zł za rok 2009. O ich zwrot walczymy z urzędem skarbowym, ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest dla nas niekorzystny i odmawia zwrotu powyższych kwot.
  Informacje przedstawione w artykule są nieprawdziwe.

  Stowarzyszenie wyjaśnia, że po zapłaceniu kwot odsetek wystąpiło z wnioskami o ich umorzenie z uwagi na fakt, iż do 2011 r. organy podatkowe traktowały działalność organizacji zbiorowego zarządzania jako nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, a Polska do 2011 r. nie dokonała właściwej implementacji przepisów unijnego prawa podatkowego – w szczególności przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Tym samym brak było w polskiej ustawie o VAT odpowiednich regulacji odpowiadających przepisom wskazanej Dyrektywy, co skutkowało całkowitym niedostosowaniem prawa polskiego do wymagań nałożonych w tej dyrektywie na państwa członkowskie.

  Nie istnieje żadne realne zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia, a zapadłe wyroki NSA nie wpływają na bieżącą sytuację finansową.

  W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem komunikacja@zaiks.org.pl

  • Michał Kowalski says:

   Dziękujemy za odpowiedź, aczkolwiek nie mamy pojęcia, które informacje w artykule są nieprawdziwe : ). Zdaje się, że właśnie potwierdziliście jest Państwo w całej rozciągłości. Pozdrawiamy!

Leave a Reply to Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *